Els picaportes més valuosos

Ferro forjat

Els trucadors de ferro forjat són els més valuosos. Son fets a mà a partir d’una barra de ferro de més o menys gruix. Aquesta barra, subjectada amb unes tenalles, s’escalfava a la fornal fins arribar a ferro roent. Després, un cop roent, es col·locava damunt d’una enclusa i el ferrer a base de cops de mall destres, li donava la forma definitiva. Molts són peces senzilles, però ni ha d’altres que són verdaderes obres d’art i que donada la dificultat d’execució eren fabricades per encàrrec. Al ser peces fetes a mà, són considerades peces úniques i en la gran majoria  dels casos se’n desconeix l’autor. L’antiguitat de cada peça és difícil de determinar, però en molts casos es pot aconseguir per la qualitat de les marques i la netedat  del cop de les eines utilitzades, molt més fines i pulcres amb l’evolució dels anys. També orienta, per saber l’antiguitat de la peça, el sistema de fixació, perquè els mes antics presenten un simple clau i posteriorment s’utilitzen cargols de rosca. També ajuda la comparació entre les peces i els dibuixos i gravats de l’època (per exemple, d’estil gòtic).

La col·lecció de picaportes de ferro forjat n’agrupa més de 120. Una vuitantena dels quals són peces úniques de màxima qualitat. El valor econòmic d’aquets trucadors de forja és molt difícil d’establir, ja que varia en funció de l’antiguitat, la grandària i la dificultat d’execució.

De tots els de ferro colat en sobresurt un d’un cap lleó molt gros

Actualment existeixen trucadors amb aparença de ferro forjat antic, però  són còpies recents elaborades amb ferro fos. Molts d’aquest procedeixen de la Xina.