aliatges de metalls

Llautó

Els trucadors de llautó, eren fabricats industrialment a les foneries. Els trucadors de llautó són fets d’aliatge de coure i zinc entre d’altres metalls. Eren fabricats amb motllos que s’omplien amb el metall fos i això permetia fer moltes còpies iguals. La col·lecció en conté uns 150 de fabricats amb aquestes característiques. 

Cal esmentar també que en trobem una vintena de fets a mà. Estan fets amb planxes de metalls tous que estan repujats, retallats i repicats fins a donar-los la forma. Aquesta tècnica era habitual als països del Nord d’Àfrica, la majoria són d’origen àrab.