TAS 0435 – Ferro forjat

El barril gros

Origen: Castella la Manxa

Localització: comprat per internet

Data de fabricació: a l’entorn del  1800, segles XVIII – XIX

Pes: 1.140 grams

Mida: 26 cm d’alçada, 10 cm d’amplada i 10 cm de fondària

Material: material: de ferro, fet a mà a la forja amb foc i a cops d’artista

Descripció: És un trucador propi del centre de la península ibèrica. És pendular amb forma circular molt ampla tipus barril.

Data d’incorporació TAS: 2017, comprat per internet