TAS 0086 – Ferro colat

El barrufet del rastro

Origen: probablement Castella – Lleó

Localització: Madrid

Data de fabricació: de finals del segle XIX

Pes: 5.300 grams

Mida: 36 cm d’alçada x 22 cm d’amplada x 11 cm de fondària.

Material: Fet de ferro colat  amb una incrustació de llautó / coure.

Descripció:  Trucador anular molt gros, a la part superior de l’anella hi té una cara de “barrufet” molt ben feta i a la  part  inferior hi ha un cub de coure/llautó repujat i molt original, poc vist. L’anella és de secció hexagonal.

Data d’incorporació TAS: 2012, comprat a la fira de El Rastro