TAS 0232 – Ferro colat

El de la bandera a la base

Origen: Catalunya

Localització: Sant Cugat del Vallès

Data de fabricació: De principi del segle XX

Pes: 1.280 grams

Mida:  20 cm d’alçada x 8 cm d’amplada x 5 cm de fondària.

Material: de ferro fos o ferro colat, fet amb un motllo

Descripció: Trucador pendular la seva forma és una combinació de rectangles sobreposats , tant el pèndol com les dues bases.

Data d’incorporació TAS:  2005, comprat en el Merc antic.