TAS 0085 – Ferro colat

El guerrer

Origen: probablement Castella – Lleó

Localització: Madrid

Data de fabricació: de finals del segle XIX

Pes: 2.160 grams

Mida: 28 cm d’alçada x 6 cm d’amplada x 9 cm de fondària

Material: de ferro fos o ferro colat, fet amb un motllo

Descripció: Trucador pendular i grans mides. Està molt ben fet, figura d’una cara de guerrer amb casc amb tot  tipus de detall.  El tronc és de forma cilíndrica amb gravats molt ben detallats i  acaba amb una bola. Motllo de molta qualitat.

Data d’incorporació TAS: 2012, comprat a la fira del “rastro”.