TAS 0225 – Ferro colat

Figures de caça

Origen: Catalunya

Localització: Terrassa

Data de fabricació: de principis del segle XX

Pes: 4.500 grams

Mida: 26 cm d’alçada x 22 cm d’amplada x 10 cm de fondària.

Material: de ferro fos o ferro colat, fet amb un motllo

Descripció: Trucador molt gros, de base molt treballada a on presenta figures de caça com  dos conills…. A la part inferior hi ha representada una cara mitològica / humana. El pèndol és un braç cargolat  amb  cap d’un gos similar. Disposo de dos trucadors més similars: TAS 341 i TAS 342.  Son fets amb motlles d’origen molt iguals.

Data d’incorporació TAS: 2004, comprat a un antiquari de Terrassa, Sr. Jordi Villet.