TAS 0242 – Ferro colat

La serp del carrer Bèlgica

Origen: Anglaterra

Localització: carrer de Bèlgica, Sabadell 

Data de fabricació: De finals del segle XIX

Pes: 1.640 grams

Mida:  20 cm d’alçada x 12 cm d’amplada x 10 cm de fondària.

Material: de ferro fos o ferro colat, fet amb un motllo 

Descripció: Trucador pendular en forma de serp. Té una base complerta on hi ha reproduïts dos galls dindis i varies fulles, molt treballat. 

Data d’incorporació TAS: 1975, regalat i tret de la pròpia porta.