TAS 0107 – Llautó

Lleó massís

Origen: Catalunya

Localització: Sabadell

Data de fabricació: de principis de segle XX

Pes: 2.200 grams

Mida: trucador de grans dimensions: llargada de 26 cm, amplada de 17 cm i 5 de fondària

Material: de llautó

Descripció: Trucador anul·lar la base del qual és la cara d’un lleó. És massís. L’anella és del tot circular i a la part de sota hi ha la figura  d’una cara d’àngel. Era força habitual a les cases de Sabadell. Fet amb motllo, hi pot haver altres còpies iguals

Data d’incorporació TAS: 2001