TAS 0400 – Ferro colat

TAS 0400

Origen: UK

Localització: Chelmsford, U.K.

Data de fabricació: Fabricat a la companyia: A.Kenrich and Sons, l’any 1883, amb el núm de model 425.

Pes: 710 grams

Mida: 28 x 5 centímetres x 3 de fondària

Material: de ferro fos o ferro colat, fet amb un motllo

Descripció: Trucador magestuós. Té un pèndol geomètric molt treballat. Al gravat hi destaca la figura d’un àngel tocant el trompetí.

Data d’incorporació TAS: 2005