TAS 0365 – Ferro forjat

Una serp al llom d’un gos

Origen: País Valencià

Localització: Alacant

Data de fabricació: entre 1700 i 1800, segles XVIII i XIX

Pes: 545 grams

Mida: 15 cm d’alçada x 3 cm d’amplada x 7 cm de fondària

Material: de ferro, fet a mà a la forja amb foc i a cops d’artista

Descripció: És un trucador pendular. És la figura d’un gos amb una serp a sobre, tot amb molt de detall i està molt ben fet. És d’una peça i per tant no presenta cap punt de soldadura.

Data d’incorporació TAS: 2006, comprat a un antiquari de València.